Jag är född i Malmö, och brinner för socialt entreprenörskap, politk och samhälle.

Intresseområden: Migration/Integration, EU/Europa, Socialt entreprenörskap, Utbildning och demokrati.

Erfarenheter:

  • Ersättare i stadsdelsnämnden Askim-Frölunda-Högsbo, Göteborg
  • Ordinarie ledamot i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg
  • Sammankallande för Liberalernas granskande utskott, Dechargeutskottet
  • Ordinarie ledamot i styrelsen för Liberalerna Väst, Göteborg

Relevanta kunskaper:

  • Arbetat sedan länge professionellt med migration – och integrationsfrågor på kommun, region, riks, myndighets och EU-nivå
  • Kunnig inom arbetsmarknad och integration av nyanlända invandrare
  • Samarbete med de största svenska myndigheterna, bl.a. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket m.fl.
  • Effektmätning av socialt entreprenörskap och insatser
  • Gedigen erfarenhet av ”education-tech”, digital utbildning

Jag har en mångkulturell bakgrund, mina föräldrar har invandrat från Kroatien och Makedonien, jag talar flera språk och har bott, arbetat och studerat flera år utomlands.