Jag är född i Malmö, och varit entreprenör och drivit egna företag i stort sett hela mitt liv, de senaste åren inom integrationsområdet.

Politiska intresseområden: Migration/Integration, och EU/Europa.

Erfarenheter:

  • Medlem av European Investment Bank institute´s SIT alumni network
  • 2017 utsedd till ”BMW Foundation of Responsible Leaders”
  • Var 2017 del av EU kommissionens expertgrupp inom digitalisering och integration, JRC (Joint Research Center)

Relevanta kunskaper:

  • Arbetat sedan länge professionellt med migration – och integrationsfrågor på kommun, region, riks, myndighets och EU-nivå
  • Kunnig inom arbetsmarknad och integration av nyanlända invandrare
  • Samarbete med de största svenska myndigheterna, bl.a. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket m.fl.
  • En av Sveriges tidigaste ”Sociala entreprenörer”

Jag har en mångkulturell bakgrund, mina föräldrar har invandrat från Kroatien och Makedonien, jag talar flera språk och har bott, arbetat och studerat flera år utomlands.