Integration & invandring

Sverige skall vara ett öppet land som välkomnar nya invånare, ett land där vi oavsett ursprung skapar en gemensam framtid.

Integration är en ömsesidig process mellan människor, där känslan av samhörighet är resultatet. Språk, jobb och kunskaper om det nya landet och frihet från diskriminering är medel och förutsättningar för den processen.

Min politik:

#1. Vi skall värna rätten till asyl – men första landet man söker asyl gäller

#2. Avbryt lågkvalificerad arbetskraftsinvandring – satsa på arbetskraftsinvandring som matchar Sveriges företagares behov

#3. Skärpta krav för anhöriginvandring, försörjningskrav

#4. Välfärdssystemet måste ses över, inte tillgängligt för alla omedelbart utan instegsmodell – man skall förtjäna välfärden

#5. Subventioner till nyanlända måste bort då de är grogrunder till rasism och våld (människor ser orättvisa)

#6. Tillfälliga uppehållstillstånd som regel

#7. Språktest på gymnasienivå för permanent uppehållstillstånd

#8. Utvisningar måste tillämpas i högre grad av personer som inte har laglig rätt att vistas i landet

#9. Inga ekonomiska bidrag, bostäder eller studier – bortsett från akut vård – efter utvisningsbeslutet

#10. Vi bör lägga om strategin och fokusera på global flyktinghjälp samt ökat flyktingbistånd

Medborgarskapet måste bli en värdehöjare: 

#10. Medborgarskapet måste bli en värdehöjare

#11. Du skall ha levt i Sverige under en viss tid – jag föreslår 6 år

#12. Du skall ha arbetat, och betalat skatt, i 5 år i regelbunden följd

#13. Du skall under denna tid ha lär dig svenska på gymnasienivå

#14. Du skall kunna orientera dig i svensk historia, svenska värderingar och svensk lagstiftning – kunskapskrav på gymnasienivå

#15. Inga begångna brott under den tiden – 6 år

#16. Vi skall inte tillåta dubbla medborgarskap

#17. Medborgarskapstest för medborgarskap (tidsbestämt hur länge du skall få studera inför testet, nationellt kursupplägg, uppsatt tidsram)

%d bloggare gillar detta: