Integration & invandring

Sverige skall vara ett öppet land som välkomnar nya invånare, ett land där vi oavsett ursprung skapar en gemensam framtid.

Integration är en ömsesidig process mellan människor, där känslan av samhörighet är resultatet. Språk, jobb och kunskaper om det nya landet och frihet från diskriminering är medel och förutsättningar för den processen.

Min politik:

#1. Vi skall värna rätten till asyl, men första landet man söker asyl i gäller

#2. Vi bör styra om från lågkvalificerad arbetskraftsinvandring och satsa på arbetskraftsinvandring som matchar Sveriges företagares behov

#3. Skärpta krav för anhöriginvandring och försörjningskrav – barnäktenskap ingång utomlands kan t.ex. inte räknas som anhörig och sjukpenning kan t.ex. inte anses grund för försörjningsstöd 

#4. Välfärdssystemet måste ses över, inte tillgängligt för alla omedelbart utan instegsmodell – man skall förtjäna välfärden – detta är främst en fråga om människors värdighet

#5. Ekonomiska subventioner till asylsökande måste bort då de är grogrunder till rasism och våld (människor ser orättvisa). Men vi skall självklart fortsätta erbjuda skydd, mat och bostad till människor på t.ex. flykt, eller som har skyddsbehov 

#6. Tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel

#7. Vi bör undersöka språktest på grundskolenivå för permanent uppehållstillstånd

#8. Utvisningar måste tillämpas i högre grad av personer som inte har laglig rätt att vistas i landet, och vi bör införa en human och liberal politk för de som vill återvända frivilligt – tvång fungerar inte.

#9. Vi bör lägga om strategin och fokusera på global flyktinghjälp samt ökat flyktingbistånd

Medborgarskapet måste bli en värdehöjare – utöver de befintliga reglerna: 

#10. Medborgarskapet måste bli en värdehöjare 

#11. Du skall ha arbetat, och betalat skatt, i 4 år i regelbunden följd

#12. Du skall under denna tid ha lär dig svenska

#13. Medborgarskapstest för medborgarskap – du skall kunna orientera dig i svensk historia, svenska värderingar och svensk lagstiftning – du skall kunna göra testet flera gånger (nationellt kursupplägg, uppsatt tidsram m.m.)

 

%d bloggare gillar detta: