Jobb & arbetsmarknad

I mitt Sverige måste ansträngning löna sig. Vi behöver också anpassa arbetskraftsinvandring baserad på Sveriges företags arbetskraftsbehov. 

Vi har fortfarande tid att lägga om, men ju längre vi väntar desto svårare blir det. 

Min politk: 

#1. Validera kunskap snabbare genom digital kompetenskartläggning i första kontakt med myndigheter 

#2. Vi bör avskaffa alla former av eget boende (EBO) och fördela nyanlända baserat på kommunernas arbetskraftsbehov. I dag förlorar vi ca 50 % av de nyanlända som skaffar eget boende

#3. Lös upp arbetsmarknaden för att lösa arbetslösheten – lägre ingångslöner, sänkta avgifter för arbetsgivare samt lärlingsplatser

#4. Introducera en bredare ”utbildningslinje” med utbildning på arbetsplatsen

#5. Undersök möjligheten i att ge kommunerna chansen att tilldela ”vardagssysslor” i form av arbete för erhållandet av försörjningsstöd

#6. Skapa en arbetsmarknad för ”enkla jobb” genom ökade möjligheter till egenanställning – möjligheten för privatpersoner att fakturera sig in på arbetsmarknaden (minskad risk, administration och ekonomi för arbetsgivaren)

#7. Sänk skatten för låginkomsttagare – är ofta nyanlända

#8. Begränsa rätten till tolk för nyanlända under bestämd tid – ger större incitament för att lära sig svenska 

#9. Lägg ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form, och reformera myndigheten – arbetsförmedlingens monopol på de arbetsrelaterade insatserna utgör ett stort hinder mot effektiv integration

#10. Gör myndighetskommunikation för egenföretagare tillgänglig på engelska – förbättrar  entreprenörsklimatet och ser till att entreprenörer kommer igång snabbare

%d bloggare gillar detta: