Skola & utbildning

Vi behöver större utbildningsinsatser, tex utbildning genom jobb, praktikplatser och lärlingsplaster m.m.

Riktig integration sker genom att höja invandrarnas kunskaper och göra dem till en tillgång för samhället och sig själva. 

Vi måste utbilda bort integrationsproblemen med morot, piska och tydligare utbildningskrav. 

Min politik:

#1. Nej till alla religiösa friskolor 

#2. Gör SFI obligatorisk med godkända betyg, förutsättning för medborgarskap 

#3. Större ekonomiska incitament knutna till den obligatoriska SFI och Samhällsorienteringen, även anhöriginvandrarna, för friska vuxna

#4. Reformera Samhällsorienteringen med läxor och prov (inför t.ex. medborgarskapet)

#5. Förstaliga undervisning av samhällsorientering och skapa en enhetlig nationell läroplan

#5. Flexiblare Samhällsorientering, med möjlighet till förlängning

#6. Flyktingar måste stanna i minst 3 år i samma kommun de är placerade först

#7. Gör etableringsprogrammet tillgängligt redan under asyltiden, för de som anses ha stora möjligheter till beviljad asyl

#8. Avskriv CSN-lån för examina i tekniska ämnen

%d bloggare gillar detta: