Skola & utbildning

Vi behöver större utbildningsinsatser, tex utbildning genom jobb, praktikplatser och lärlingsplatser m.m.

Riktig integration sker genom att höja invandrarnas kunskaper och göra dem till en tillgång för samhället och sig själva. 

Vi måste utbilda bort integrationsproblemen med morot, piska och tydligare utbildningskrav. 

Min politik:

#1. Nej till alla religiösa friskolor – även befintliga. Dessa skolors verksamheten är svårt att få insyn i och deras efterlevnad av gällande läroplan är svår att säkerställa

#2. Gör SFI obligatorisk med godkända betyg 

#3. Större ekonomiska och pedagogiska incitament knutna till den obligatoriska SFI och Samhällsorienteringen, även anhöriginvandring, för friska vuxna, som te.x nationella prov, läxor m.m.

#4. Förstatliga undervisning av samhällsorientering och skapa en enhetlig nationell läroplan

#5. Flexiblare Samhällsorientering, med möjlighet till förlängning

#6. Flyktingar måste stanna i minst 3 år i samma kommun de är placerade först

#7. För att snabba på integrationen bör vi erbjuda alla som söker asyl och bedöms ha stor chans att få stanna samma insatser som de som fått uppehållstillstånd: språkkurser, arbetsmarknadsträning och även yrkesutbildningar

#8. Avskriva/efterskänka CSN-lån till personer, för examina i tekniska/IT ämnen 

#9. Avskriva/efterskänka CSN-lån till personer som flyttar till/tillbaka till landsbygden

%d bloggare gillar detta: