Om mig #8

Namn: Ernest Radal

Nummer på listan: #8

Fråga jag brinner för: Integration

Familj: Fru och tre barn, född i Malmö, bor sedan 15 år i Göteborg på Långgatorna.

Erfarenheter

Relevanta expertkunskaper

  • Arbetat sedan länge professionellt med integrationsfrågor på kommun, region, riks, myndighets och EU-nivå
  • Arbetsmarknad och integration av nyanlända invandrare
  • Samarbete med de största svenska myndigheterna, bl.a. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket m.fl.

Jag brinner för integration

1980 föddes jag i Malmö, och har varit entreprenör och drivit egna företag i stort sett hela sitt liv, de senaste åren inom integrationsområdet. Jag brinner för integrationsfrågan.

Under åren har jag arbetat mycket nära svenska kommuner och deras nyanlända genom ett digitalt företag inom integrationssektorn, som jag var delaktig i att starta.  

Min politk bygger på de erfarenheterna av att ha träffat så gott som alla kommuner i hela Sverige samt träffat oräkneligt antal nyanlända och hört vad de behöver. 

Jag har varit politiskt involverad, engagerat mig i välgörenhet och deltagit i humanitära projekt, både lokalt i Sverige men också i Europa och andra delar av världen, som tex Nordafrika.

Jag har en mångkulturell bakgrund, mina föräldrar har invandrat från Kroatien och Makedonien, jag talar flera språk och har bott, arbetat och studerat flera år utomlands.

På min fritid har mina engagemang sträckt sig till allt ifrån att arbeta med ungdomar med cancer till mentor för entreprenörer som vill starta egna företag – ett arbete som jag också mottog (förra) näringsministern Annie Lööf´s särskilda erkännande för.

Kommunikation 

För min kommunikation har jag hjälp av Otto Jaksch 25 år, uppvuxen på Hönö. Han har bakgrund som elitidrottsman men numera studerande Kommunikation och PR vid Karlstads Universitet.