Om mig #

Namn: Ernest Radal

Nummer på listan: #

Fråga jag brinner för: Integration

Familj: Fru och tre barn, född i Malmö, bor i sedan 15 år i Göteborg på Långgatorna.

Erfarenheter

Relevanta expertkunskaper

  • Arbetat sedan länge professionellt med integrationsfrågor på kommun, region, riks, myndighets och EU-nivå
  • Arbetsmarknad och integration av nyanlända invandrare
  • Samarbete med de största svenska myndigheterna, bl.a. Arbetsförmedlingen, Migrationsverket m.fl.

Jag brinner för integration

1980 föddes jag i Malmö, och har varit entreprenör och drivit egna företag i stort sett hela sitt liv, de senaste åren inom integrationsområdet. Jag brinner för integrationsfrågan.

Under åren har jag fått erfarenhet av att arbeta både mot multinationella företag samt med småföretag och andra entreprenörer. Jag är en social entreprenör, och brinner lika mycket för de mätbara sociala effekterna som kostnadsbesparingarna åt samhället.

Jag har varit politiskt involverad, engagerat mig i välgörenhet och deltagit i humanitära projekt, både lokalt i Sverige men också i Europa och andra delar av världen, som tex Nordafrika.

Jag har en mångkulturell bakgrund, mina föräldrar har invandrat från Kroatien och Makedonien, jag talar flera språk och har bott, arbetat och studerat flera år utomlands

På min fritid har mina engagemang sträckt sig till allt ifrån att arbeta med ungdomar med cancer till mentor för invandrare som vill starta egna företag – ett arbete som jag också mottog (förra) näringsministern Annie Lövs särskilda erkännande för.